Η CeMIA αποτελεί έναν από τους κυριότερους παρόχους εργαστηριακών υπηρεσιών σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία, επιστημονικά ιδρύματα, επαγγελματίες υγείας του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Από το 2011 προσφέρει πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης η εταιρεία Cemia επιθυμεί να προσλάβει:

ΠΩΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(με έμφαση σε εφαρμογές γενωμικής) (Κωδ: CM-ATH-22)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

 • Απαραίτητο Πτυχίο ΠΕ (ΑΕΙ) Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας)
 • Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ
 • Εξοικείωση με πλατφόρμες CRM/ERP
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Επιπλέον ξένη γλώσσα, ειδικά Βαλκανικών χωρών
 • Γνώση τεχνικών παρουσιάσεων και πωλήσεων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Επαγγελματισμός και ομαδικότητα

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Αναζήτηση και αναγνώριση νέων επιχειρηματικών και εμπορικών ευκαιριών στο χώρο της γενωμικής αναφορικά με τάσεις / συνεργασίες/ προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βουλγαρία και Ρουμανία σε πρώτη φάση) με σαφή στόχευση στην γεωγραφική διεύρυνση του χώρου δραστηριοποίησης
 • Στρατηγικός προγραμματισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με πελατοκεντρικό χαρακτήρα
 • Γνώση και κατανόηση σε βάθος των προσφερόμενων προϊόντων & υπηρεσιών – διαρκή ενημέρωση επί νέων εξελίξεων στον τομέα. Εκπαίδευση συναφών στελεχών σε προϊόντα αρμοδιότητας του
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες προβολής των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών (συνέδρια – σεμινάρια – εκθέσεις – μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων πωλήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Αυτοκίνητο, βάσει πολιτικής της εταιρίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@cemia.eu

Τηλέφωνο πληροφοριών: +30 694 463 3607